โลโก้ Google วันนี้เป็นไปตามที่คาดไว้คือเกี่ยวกับ วันแรงงาน กว่าจะได้มาเป็นวันหยุดของพี่น้องแรงงานชาวไทยนั้นไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับ กลุ่มคนใช้แรงงานนั้นนับว่าสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศเราให้เจริยก้าวหน้า ต่อไป

เพราะถ้าไม่มีชนชั้นแรงงานก็คงไม่มีคนที่จะไปออกแรงทำงานต่างๆ งานก็ไม่สำเร็จไปไปได้ เราจึงต้องให้ความสำคัยกับกลุ่มคนใช้แรงงานทุุกกลุ่มด้วยนะครับ.

กรุณาอ่านต่อที่นี่ www.comfixclub.com/วันแรงงานแห่งชาติ-2555/